Leszkovich Istvánné intézményvezető

Kiss Ágnes intézményvezető-helyettes

Dohovics-Sztancsik Ildikó

Martinsichné-Türi Zsuzsanna

Nagy Ferencné

Schmatovichné Radits Klaudia

Szalai Zsolt

Szinger Annamária

Tóth-Novák Renáta

Varga Csaba

Deákné Juhász Éva

Óraadók:

Bálintné Gellérfi Gabriella

Bohárné Leszkovich Gabriella

Józsa Attila

Magyar István

Hitoktató:

Sándor Vincéné